مرور برچسب

تهران گردی

تهران‌گردی از شاهپور تا فرشته، خانه دکتر حسابی کجاست؟

خانه دکتر حسابی در سال ۱۳۱۰ ساخته شده است. این خانه از آن خانه‌هایی نیست که گم شده باشد بین دیگر خانه‌ها، چون آن قدر متفاوت است که حتی اگر به قصد چنین دیداری نرفته باشید، باز هم نظرتان…
ادامه مطلب ...