اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

توله یوزپلنگی

توله یوزپلنگی که مادرش را در تصادف از دست داد، زنده است

کار‌شناسان شانس زیادی را برای بقا این توله یوز بدون حمایت مادرش متصور نبوده و تلاش نمودند که توله یوز را زنده‌گیری کنند که البته این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و پس از چند روز توله یوزپلنگ دیگر…