اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

جایزه

پرونده‌ دوازدهمین جشنواره‌ فیلم ۱۰۰ هم بسته شد؛ گزارش اختتامیه این جشنواره

پرونده‌ دوازدهمین جشنواره‌ فیلم 100 هم بسته شد. دبیر جشنواره فیلم 100 گفت: این رویداد به منظور تولید فیلم با «مضامین اخلاقی» بوده است که حجم بالای تولیدات فیلم ١٠٠ ثانیه‌ای نشان دهنده موفقیت…