مرور برچسب

جرم انگاری خرید و فروش ماهی زبرا

ماهی زبرا نخرید این گونه گوشت‌ خوار و مهاجم است؛ هشدار محیط زیست در مورد این ماهی

ماهی زبرا نخرید این گونه گوشت‌ خوار و مهاجم است؛ هشدار محیط زیست در مورد این ماهی. ماهی زبرا یک گونه مهاجم سلطه‌طلب است که از تخم و لارو سایر آبزیان تغذیه می‌کند.
ادامه مطلب ...