اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

جشنواره تئاتر فجر

حضور در فجر فرصتی مغتنم برای آشنایی با تئاتر روز دنیا است

شیدا خانزاده هنرمند با سابقه رشتی از ابتدای دهه نود به صورت حرفه ای تئاتر را دنبال کرده است و نمایش تر خشک تفکیک چهارمین نمایش خیابانی شیدا خانزاده است و در اجرای نمایش های صحنه ای هم حضور…

چیره شدن بر آسیب‌ها

رضاآشفته :امسال چند تئاتر کاربردی در جشنواره تئاتر فجر از تهران و شهرستان ها اجرا می شوند که می تواند برآیند بهتری برای برگزاری این بخش و یا رواج آن در مراکز و نهادی آموزشی و تربیتی مانند…