مرور برچسب

جشنواره فیلم فجر دوره ۳۸

عباس امینی کارگردان کشتارگاه گفت: می‌خواستیم به یک موضوع اجتماعی و روز توجه کنیم

عباس امینی کارگردان کشتارگاه و انتقاد از پخش فوتبال. من هم آرزویم این است که مخاطب فیلم را دوست داشته‌ باشد و هر لحظه به عنوان کارگردان به مخاطب فکر می‌کنم.
ادامه مطلب ...