مرور برچسب

جمیله

زلزله و جمیله

همه‌ی ما می‌دانیم که هیچ گونه آمادگی‌ای برای این زلزله لعنتی نداریم و می‌دانیم که حفظ آرامش کار آسانی نیست. این را همه‌ی ما می‌دانیم. حتا جمیله خدابیامرز.