مرور برچسب

جهانی شدن

مباحث حقوقی ایران و فرانسه رابطه تنگاتنگ دارند

این کتاب که توسط متخصصان فراهم شده است، عمق و رابطه تنگاتنگ مباحث حقوقی ایران و فرانسه را نشان می‌دهد. اهمیت تعاملات فرامرزی در حقوق، امری انکارناپذیر است پس نمی‌توان در فرآیند جهانی…
ادامه مطلب ...