مرور برچسب

جهان

اولین کتاب تاریخ را هرودوت تاریخ‌نویس یونانی در مورد جنگ ایرانیان یونانیان نوشت

اولین کتاب تاریخ را هرودوت تاریخ‌نویس یونانی در مورد جنگ ایرانیان یونانیان نوشت. در این مطلب می‌توانید اطلاعاتی در مورد این تاریخ‌نویس و کتاب‌هایش کسب کنید.
ادامه مطلب ...