مرور برچسب

جوحی و کدخدا

حرف‌های عمیق و مهم را هم می‌شود با زبانی ساده و طنازانه مطرح کرد جوحی قهرمان و امید مردم است

جواد انصافی از جمله پیشکسوتان نمایش ایرانی و سنتی است. انصافی در جوحی و کدخدا به سراغ روایتی جذاب از تعقیب و گریز جوحی دان، خوش‌بیان و طناز با ارباب زروگو و مستبد می‌رود. او فعالیت جدی…
ادامه مطلب ...