مرور برچسب

حاکم نشین

حاکم‌نشین اثر جهانی ارگ بم آماده بازدید می‌شود

مسجد پیامبر، تکیه، مرمت و ساماندهی حصار ارگ بم، حصار دوم و سوم، سربازخانه، خانه یهودی ها، بازار، بخشی از حاکم نشین، بخشی از مسجد جامع، دروازه دوم و سوم از بخش‌هایی هستند که مرمت آنها به…
ادامه مطلب ...