مرور برچسب

حزب کارگزاران سازندگی

مرعشی: آی‌کیوی خانواده هاشمی و کارگزاران بالاست

عنوان حزب کارگزاران سازندگی با چند نام اصلی گره خورده که آیت الله هاشمی رفسنجانی در راس و خاندانش که همگی در بدنه سیاست سابقه و حضور پررنگ دارند قطعا در مرتبه دوم از این سیاست ورزی قرار…
ادامه مطلب ...