مرور برچسب

حوزه انتخابی خرم‌آباد

یک نماینده به حوزه انتخابیه خرم‌آباد افزوده می‌شود

تقاضای مجمع نمایندگان این است که سه نماینده به استان لرستان اضافه شود یکی را مستقیماً به الشتر و یکی را هم به حوزه خرم‌آباد به علت جمعیت فراوان و حوزه گسترده و تکثر روستاها و مسائل…
ادامه مطلب ...