مرور برچسب

حکومت پهلوی

بعد از برداشتن نماد شیر و خورشید از تیربرق‌های تهران نوبت کلنگ زدن به کدام اثر تاریخی می‌رسد؟

با این حساب باید خیلی از نمادهای این مملکت زیر کلنگ برود. بعد از برداشتن نماد شیر و خورشید از تیربرق‌های تهران نوبت کلنگ زدن به کدام اثر تاریخی می‌رسد؟
ادامه مطلب ...