مرور برچسب

حیوان گزیدگی

حیوان گزیدگی مشکل مناطق سیل‌زده؛ نگرانی بهداشتی برای سیل‌زدگان طی دو هفته آینده

حیوان گزیدگی مشکل بزرگ مناطق سیل‌زده؛ یک نگرانی بهداشتی برای سیل‌زدگان طی دو هفته آینده. حتماً باید مراقبت و مواظبت کرد تا این گزش‌ها اتفاق نیفتد.
ادامه مطلب ...