مرور برچسب

خائیز

جمع کردن پول برای خرید تجهیزات دامپزشکی، اتفاقی غیرحرفه‌ای است

به شفافیت باید بر این نکته کارشناسی تاکید کرد که هیچ گونه‌ی قابل درمانی در زیستگاه‌های حیات وحش وجود ندارد. جمع کردن پول برای خرید تجهیزات دامپزشکی، اتفاقی غیرحرفه‌ای است.
ادامه مطلب ...