مرور برچسب

خارپشت

میوه جنگلی نخورید

هر وقت هوس خوردن حتی یک عدد میوه جنگلی به سرمان زد به یاد سنجاب‌ها و خارپشت‌ها و.... گرسنه باشیم که میوه غذای اصلیشان است و طبیعتی که دکان میوه‌فروشی ندارد که هر وقت سال بشود از آن میوه…
ادامه مطلب ...