مرور برچسب

خاطرات من از شکار و طبیعت لرستان

قوچ‌های کوهستان‌ خرم‌‌آباد چگونه از بین رفتند؟

قوچ‌های کوهستان‌ خرم‌‌آباد چگونه از بین رفتند؟کاش قدر این خاطرات‌مان را بدانیم و از نسل‌های بعدی دریغش نکنیم. کوهستان لرستان را با تمام دارایی‌ها و طبیعت و سخاوتش برای آیندگان‌مان به…
ادامه مطلب ...