مرور برچسب

خاطرات من و دخترم در روزهای قرنطینه

آیا تا به حال گاوی بین علف‌ها را در خانه دیده‌اید؟ خاطرات من و دخترم در روزهای قرنطینه

تعطیلات از یک حدی که بگذرد ممکن است وارد مراحل عجیب و غریبی شود. آیا تا به حال گاوی بین علف‌ها را در خانه دیده‌اید؟ خاطرات من و دخترم در روزهای قرنطینه.
ادامه مطلب ...