مرور برچسب

خانه تاریخی علیزاده

قول بازگرداندن خانه‌های تاریخی به فهرست آثار ملی

ابطال رای بدوی خانه علیزاده در دادگاه تجدیدنظر اعلام شد و "ویلای نمازی" و "خانه نیما" هنوز منتظر برگزاری دادگاه برای ماده ۷۹ هستند، اما معاون رئیس‌جمهور هم نوید بازگرداندن خانه‌های…
ادامه مطلب ...