مرور برچسب

خانه موسیقی ایران

بیست‌ودومین فصلنامه خانه موسیقی ایران منتشر شد

در این شماره که به سردبیری حمیدرضا عاطفی منتشر شده، گزارش‌هایی از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره خانه موسیقی، نشست ماهیانه اعضا، مراسم وداع با هنرمندان فقید و... منتشر گردیده…
ادامه مطلب ...