مرور برچسب

خانه های قدیم تهران

تاریخ و هویت تهران را می‌شود در خانه‌های به جا مانده از گذشته دید که این روزها حال خوشی ندارند

تهران شهری است که خانه‌های قدیمی‌اش تاریخی دور و دراز را در دل خودشان دارند. تاریخ و هویت تهران در گذشته را می‌شود در خانه‌های به جا مانده از آن روزگار دید.
ادامه مطلب ...