مرور برچسب

خانه کمانـــچه لرستان

مکتب‌خانه موسیقی و خانه کمانـــچه لرستان راه‌اندازی می‌شود

در صورت نداشتن منع قانونی بخشی از بنای تاریخی " خانه آخوند ابو " در خرم‌آباد را که در حال حاضر در دست مرمت است به این موضوع اختصاص داده خواهد شد. مکتب‌خانه موسیقی و خانه کمانـــچه…
ادامه مطلب ...