اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

خبر

تلخ مثل گِل مالی احمد نجفی

چرا خبرهایی که بار انرژی مثبت پشتشان ایستاده است را سعی می‌کنیم نادیده بگیریم؟ انگار خوب بودن امری عادی و پیش پا افتاده است اما یک مرگ و اندوه را چنان دست به دست می کنیم که خودمان هم بعد از…