مرور برچسب

خراب شدن پل

پلی که باد آن را خراب کرد؛ لرستان در پساسیل درگیر کارهای الکی است

اگر قرار بر ساختن دوباره جاده‌ای است باید همه اصول مهندسی راه در آن دیده شود و طرح‌ها طبق آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرا شوند. پلی که باد آن را خراب کرد. در پساسیل باید چه کنیم؟
ادامه مطلب ...