مرور برچسب

خواستگاری

هر کی تک بیاره زنم می‌شه

دو خواهر چای و شيرينی به دست وارد می‌شوند. دوخواهر دوقلو همسان كه باهم مو نمی‌زنند. همه با تعجب به آنها نگاه می‌كنند. هر کی تک بیاره زنم می‌شه.

خواستگاری در هفده سال آینده

بالاخره من همسر مورد علاقه‌ام را پیدا کردم. اما الان برای ازدواج زود است. من هنوز جوانم. کسی را می‌خواستم برای دوران میان‌سالی. خواستگاری در هفده سال آینده.

خواستگاری هتر از آلیس

در آخرین قسمت از سری فیلم‌های آلیس، دیدیم که هتر، توانست به کمک آلیس خانواده خود را از زندان ملکه ‌قرمز نجات دهد. خواستگاری هتر از آلیس.

خواستگاری کردن در صف نذری

یکی از تمرین‌های کارگاه طنز رضا ساکی این بود که یک آیتم خواستگاری طنز برای یک سریال ایرانی بنویسید. خواستگاری کردن در صف نذری یکی از آنهاست.