اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

دانشگاه شهید بهشتی

سفارت اسپانیا «هفته معماری اسپانیا» را در باغ‌موزه قصر برگزار می‌کند

سفارت اسپانیا در تهران در چارچوب برنامه‌های فرهنگی خود، با همکاری موسسه تهران، مطالعات کلانشهر «هفته معماری اسپانیا» را در باغ - موزه قصر برگزار می‌کند. به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی به نقل…