مرور برچسب

دکتری

برای ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی آماده‌ایم

معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: ایجاد مرکز رشد و مرکز کارآفرینی و اجرای طرح «علامه پلاس» توسط دانشگاه علامه طباطبائی که برگزاری دوره‌های آموزش مهارت‌های تخصصی به دانشجویان…
ادامه مطلب ...