مرور برچسب

دکتر حمیدرضا حنان

مزار سقایی گلباران شد

برگزارکنندگان به نظر می‌رسید صرفا به فکر برگزاری این مراسم هستند و کیفیت را در نظر نگرفته‌اند. تا جایی که در کمال تعجب در این مراسم از سازوآواز خبری نبود و برگزارکنندگان فقط به سخنرانی اکتفا…