مرور برچسب

دکتر رسول جعفریان

شب تفاسیر قرآن مجید در بخارا

در این شب دکتر سیدمصطفی محقق داماد، استاد محمدمهدی جعفری، بهاءالدین خرمشاهی، دکتر رسول جعفریان و استاد محمدعلی مهدوی‌راد به ترجمه‌های قرآن، ترجمه‌پذیری قرآن و نمونه‌هایی از ترجمه‌های قرآن در…