مرور برچسب

دکتر رضا میرزایی

کشکان دوباره خشک می‌شود

تنها راه جلوگیری از خشک شدن رودخانه کشکان و ممانعت از وقوع فاجعه زیست‌محیطی در این رودخانه در تابستان ۹۷، جلوگیری از کشت محصولات آب‌دوست در بیرانشهر، خرم‌آباد، شاهیوند، دوره و ویسیان…