مرور برچسب

دکتر زهرا احمدی‌پور

آزادسازی حریم، اولویت برنامه‌ریزی برای ثبت جهانی قلعه فلک‌الافلاک

فلک‌الافلاک نامزد بسیار مناسبی برای ثبت جهانی است و موضوع تهیه پرونده این قلعه تاریخی از سال‌ها پیش در دستور کار قرار دارد. آزادسازی حریم، اولویت برنامه‌ریزی برای ثبت جهانی قلعه فلک‌الافلاک