مرور برچسب

دکتر سیدحسن هاشمی

زندگی در وقت اضافه

زندگی در وقت اضافه. بیماری‌های نادر و خیریه‌ها تا حد زیادی جلوی سونامی بیماری‌ها ایستاده‌اند اما هنوز هم بیماران منتظر حمایت‌ها بیشتری هستند.