مرور برچسب

دکتر فتح‌اله شفیع‌زاده

پاک‌بازان موسیقی لری

پاک‌بازان موسیقی لری. شما به حق، راویان قصه‌ها و نغمات و آوازهای کهن این مرز و بوم هستید و جامعه کنونی جایگاه شما را به واقع درک کرده است