مرور برچسب

دکتر محمدباقر نوبخت

آموزش فرمول ژن خوب

آموزش فرمول ژن خوب. کف مطالبات ما اینه که فرمول اون ژن رو رسانه‌ای کنن و رژیم و تغذیه مناسبش رو هم عنوان کنن بلکه ما مردم عادی هم بتونیم به...