مرور برچسب

دکتر محمدتقی احمدی

پلاسکو دیر تخلیه شد

در مقررات ملی ساختمان مقرره‌ای وجود دارد که ساختمان بعد از ۳ ساعت حریق ریزش می‌کند ما قاعده مشخصی برای خروج نداریم. پلاسکو دیر تخلیه شد.