مرور برچسب

دکتر محمد جواد ظریف

جواد ظریف و پرسونال برند

جواد ظریف و پرسونال برند. محمد جواد ظریف تا چند سال پیش تمام تلاش خود را برای تغییر مثبت در تصویر ذهنی مردم و دولت های دنیا از برند ایران انجام داد، و در این مسیر تا حد زیادی موفق شد.