مرور برچسب

دکتر محمود افشار یزدی

گزارش شب فرهنگ و معماری یزد

دویست و پنجاه و سومین شب از شب‌های بخارا در محل کانون زبان فارسی با همراهی گنجینهٔ پژوهشی ایرج افشار، انجمن مفاخر معماری ایران، معمار نت و مجلهٔ بخارا، با عنوان شب «فرهنگ و معماری یزد»…