مرور برچسب

دکتر مرجان حسنوند

فوبیای کرونا خطرناک‌تر از خود کرونا؛ اهمیت کنترل استرس و پرداختن به شادی در شرایط کرونایی

افراد عمدتا در مواجهه با کرونا راهبرد مقابله‌ای ناکارآمد دارند. فوبیای کرونا خطرناک‌تر از خود کرونا؛ اهمیت کنترل استرس و پرداختن به شادی در شرایط کرونایی.