مرور برچسب

دکتر کیانوش جهانپور

آمار مبتلایان به کرونا تا سیزدهم فروردین؛ بیش از ۱۵ هزار تن از بیمارستان‌ها ترخیص شدند

اکنون ۱۵ هزار و ۴۷۳ نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده‌اند. آمار مبتلایان به کرونا تا سیزدهم فروردین؛ بیش از ۱۵ هزار تن از بیمارستان‌ها ترخیص شدند.
ادامه مطلب ...