مرور برچسب

دکتر یدالله اسلامی

راه دیگر، جنگ بود

یعنی همان سران عرب که نتوانستند اوباما را به درگیری با ایران بکشانند؛ این ایده را در ذهن خود زنده نگه داشته‌اند و گمان می‌کنند که ترامپ مرد این میدان است. راه دیگر، جنگ بود