مرور برچسب

دکمه قرمز

ردپای یک زن در خواستگاری

مردم خواستگار دارند من هم دارم! در جمعی که اسم‌شان خواستگار بود اما بویی از خواستن در آن‌ها به مشام نمی‌رسید، نشسته بودم. ردپای یک زن در خواستگاری.