مرور برچسب

دیزی جانسون

من بوکر ۲۰۱۸ در گام نهایی

تا ساعاتی دیگر جایزه ادبی من بوکر برنده خود را خواهد شناخت و گمانه زنی ها برای انتخاب نفر برتر از همین حالا شروع شده است. روزنامه گاردین شانس زیادی برای دیزی ریچاردسون قائل است.