مرور برچسب

رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو فقط مانده بگوید: من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود

قيمت‌ها را ما گران نمي‌کنيم، مسئولين کانال‌ها و سایت‌ها پاسخگو باشند. رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو فقط مانده بگوید من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود
ادامه مطلب ...