مرور برچسب

رئیس اتاق بازرگانی

خرم آباد برای توسعه برنامه‌ریزی دقیق استراتژیک می‌خواهد

ما امروزه برند شهری را به‌عنوان توصیه اولی که آقای استاندار، سیاستگذاران دیگر، صاحبان صنایع، همه باید زیر این چتر جمع شوند. خرم آباد برای توسعه برنامه‌ریزی دقیق استراتژیک می‌خواهد.
ادامه مطلب ...

لرستان با پتانسیل‌ و ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند پیشرفت کند

بسیاری از بزرگان به‌عنوان نخبگان جامعه ما در آن جامعه‌ای که بودند، برحسب ضرورت مهاجرت کردند و آمده‌اند لرستان و از این جهت قابل تقدیر است و همه آرزوی موفقیت برایشان داریم.
ادامه مطلب ...