مرور برچسب

رئیس انجمن نمایش استان کرمان

انتخابات باعث افزایش استقبال هنرمندان از انجمن‌های نمایش شده است

عبدالرضا قراری رئیس انجمن نمایش استان کرمان از برگزاری انتخابات انجمن هنرهای نمایشی ایران شعبه استان کرمان تا ساعاتی دیگر با حضور ناظر و نماینده اداره کل هنرهای نمایشی در محل هنرستان…
ادامه مطلب ...