مرور برچسب

رئیس جهاد دانشگاهی لُرستان

مجید دریکوند حکم گرفت

به گزارش پایگاه خبری گلونی سیدعلی نادر دهقانی رئیس جهاد دانشگاهی لرستان طی حکمی سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد خرم‌آباد را معرفی کرد. به موجب این حکم مجید دریکوند به این سمت…