مرور برچسب

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی

علامه طباطبائی دریچه جدید برای تفکر انسان امروز

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه  دانشگاه‌های ما به‌دلیل قرار داشتن در ایران اسلامی، محل خردورزی و طلوع اندیشه‌های جدید بوده و معرفت‌محور هستند، گفت: علامه طباطبائی فیلسوفی است…
ادامه مطلب ...

شاهد تئوریزه کردن نابرابری در ساحت اندیشه اجتماعی هستیم

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در چهارمین همایش ملی «پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» با بیان اینکه حتی در دوران مدرن نیز شاهد تداوم این تئوریزه کردن نابرابری در ساحت اندیشه…
ادامه مطلب ...