مرور برچسب

رئیس ستاد مدیریت بحران

آقایان مسئول التماس دعا

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: «دعا کنید در تهران زلزله نیاید. برای زلزله بالای هفت ریشتری مشکل قبر هم داریم. آقایان مسئول التماس دعا.