مرور برچسب

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی

پاییز پرباران خشکسالی ایران را جبران نکرده است

شاید خیلی‌هایتان فکر کنید هشداری که سازمان‌های دولتی درباره خشکسالی ایران می‌دهند، اغراق‌آمیز و غیرواقعی است. اما با یک مرور ساده می‌شود فهمید بارندگی‌ها در طول سال، پراکندگی خوبی…
ادامه مطلب ...